NL DE INT EN FR PL

Lista Użytkowników

Poniżej znajduje się lista użytkowników BerkelBike. Niektórzy z nich opisali swoje wrażenia z jazdy BerkelBikiem oraz chętnie odpowiedzą na Wasze pytania mailem – wystarczy kliknąć na imię.

 

 

* kod choroby

 

 
   

 

 
    A Amputacja
SCI Uszkodzenie rdzenia kręgowego ALS Stwardnienie zanikowe boczne
(C#) Uszkodzenie kręgów szyjnych CD Neurologiczne zaburzenia wrodzone
(T#) Uszkodzenie kręgów piersiowych CP Porażenie =  Encefalopatia
(L#) Uszkodzenie kręgów lędźwiowych CRPS Zespół algodystroficzny = Fibromialgia
IC Częściowy paraliż mięśni CVA Udar mózgu
C Całkowity paraliż mięśni DE Zaburzenia równowagi

 

  E Epilepsja
    FrA Ataksja Friedreicha
    GBS Zespół Guillain-Barre
** BB: BerkelBike H Zespół nadmiernej wiotkości stawów
  Classic zmieniło się w Connect od '12 r. MS Stwardnienie Rozsiane
  Impuls zmieniło się w FES od '12 r. N Zaburzenia nerwowo-mięśniowe
*** i-Magic zmieniło się w Flow VR od '12 r. NCBD Nabyte uszkodzenie mózgu
**** RC: centrum rehabilitacyjne PD Choroba Parkinsona
    SB Rozszczep kręgosłupa